077.63.13579

Seachem Floursh Excel (500ml)

350.000

Seachem Floursh Excel Phân nước bổ sung co2 cho thủy sinh, là một loại phân nước bổ sung CO2 cho cây thủy sinh .  Seachem Flourish Excel có thể dùng để thay thế bình khí CO2.

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành
  • Hết hàng

    Vui lòng gọi 0395.848.174 trước khi qua mua hàng tại shop để biết chính xác về tình trạng hàng còn hay hết! trân trọng!

    Pinterest