039.584.8174

Seachem Floursh Excel (500ml)

350.000

Seachem Floursh Excel Phân nước bổ sung co2 cho thủy sinh, là một loại phân nước bổ sung CO2 cho cây thủy sinh .  Seachem Flourish Excel có thể dùng để thay thế bình khí CO2.

Khuyến mãi hot nhất:

Ship toàn quốc
Bảo hành
Seachem Floursh Excel (500ml)

350.000

Vui lòng gọi 0395.848.174 trước khi qua mua hàng tại shop để biết chính xác về tình trạng hàng còn hay hết! trân trọng!