Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền:

– Đổi hàng: Chúng tôi chỉ đổi các sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn.

– Trả hàng: Hàng đã mua không được trả lại trừ khi xác định lỗi do nhà sản xuất. Tiền sẽ được hoàn lại cho quý khách sau khi chúng tôi nhận và kiểm tra hàng hóa.